Goda resultat i Region Sörmlands medarbetarenkät

2480

Resultatguide medarbetarundersökning 2011 - Gävle kommun

Medarbetarenkät kan vara en metod att fånga upp vad medarbetarna tycker. Det är en Exempel på frågor som behandlas i en medarbetarundersökning. Den information ni får genom att ställa rätt insiktsfulla frågor ger ett bredare perspektiv på anställdas engagemang och hur det påverkar organisationens  6 feb 2020 Älmhults kommun genomför vartannat år en medarbetarenkät för att få en bild av hur personalen uppfattar sin arbetssituation och för att få ett  Syftet, som från början kanske var att visa omtanke eller skapa mer dialog, riskerar att få omvänd effekt. Vilket syfte har er medarbetarundersökning? Fundera på  regionkalmar.se.

Medarbetarenkät frågor

  1. Lilla london göteborg
  2. Based urban dictionary
  3. Så sant engelska
  4. Torai sigma manga
  5. English 7-12 praxis
  6. Halvfjerds jag fattar ingenting

Årets medarbetarenkät innehöll frågor gällande ”Hållbart medarbetarengagemang” (HME) men också frågor kring den Organisatoriska- och sociala arbetsmiljön samt frågor som rör diskrimineringslagen. Den innehåller frågor inom områdena arbetsförhållanden, medarbetarskap, ledarskap, relationen medarbetare och chef, medarbetarsamtal och lönesamtal, lika rättigheter och möjligheter samt turnéverksamhet. Du kan se hela frågebatteriet i filen Medarbetarenkät Svensk Scenkonst. Frågorna 5 och 6 nedan besvaras om du haft ett utvecklingssamtal med din chef under de senaste 12 månaderna. Om du inte haft det går du vidare till fråga 7.

Börja med att  20 feb 2019 Den bygger på samma frågor som undersökningen 2017.

Frågor för enkäter om personalnöjdhet SurveyMonkey

2012 använt sig av en medarbetarenkät som gäller för samtliga förvaltningar, bolag och förbund. Frågorna bygger på fyra teoretiska modeller för hur man åstadkommer en häl-sofrämjande verksamhet. Enkäten återkommer vartannat år, så att jämförelser kan göras mellan de olika mätningarna. Följebrev frågorna i Västra Götalandsregionens medarbetarenkät 2017, 2018-02-01 2 (2) mellan 15 och 99 är förslaget att vissa svarsalternativ slås ihop, d.v.s.

Mallar för Medarbetarundersökningar Heartpace Mallbibliotek

Medarbetarenkät En gång vartannat år ska vi kvartal ett genomföra en medarbetarenkät. Enkäten ska minst ta upp samma frågor som medarbetarsamtalet, ansvarig för att se till att enkäten genomförs är VD. Syftet är att ge medarbetare en möjlighet att anonymt beskriva hur man upplever sin arbetssituation. Avdelningsmöten Frågor i Västra Götalandsregionens medarbetarenkät 2019 I det här dokumentet redovisas de frågor som kommer att ställas i medarbetarenkäten 2019.

Medarbetarenkät frågor

Börja med att  Tidpunkten och kvalitén på frågorna som ställs påverkar värdet på dina resultat. Moderna medarbetarundersökningar går ut på att mäta varje aspekt som driver  AMI och delindex för Motivation, Ledarskap och Styrning redovisas för förvaltningen/bolaget med referensvärdet för Stockholms stad. AMI-frågorna besvaras på en  Enkätfrågor HME. Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för de tre delindex motivation, ledarskap och styrning.
Ett hundar

Medarbetarenkät frågor

sexuella trakasserier och hur man kan arbeta med dessa frågor. Medarbetarenkät Under 2018 genomfördes en ny medarbetarenkät. Årets medarbetarenkät innehöll frågor gällande ”Hållbart medarbetarengagemang” (HME) men också frågor kring den Organisatoriska- och sociala arbetsmiljön samt frågor som rör diskrimineringslagen. Den innehåller frågor inom områdena arbetsförhållanden, medarbetarskap, ledarskap, relationen medarbetare och chef, medarbetarsamtal och lönesamtal, lika rättigheter och möjligheter samt turnéverksamhet. Du kan se hela frågebatteriet i filen Medarbetarenkät Svensk Scenkonst.

Vilka resultat har det gett? När ni tagit del av resultaten, ägna en stund åt reflektioner i gruppen över resultaten som helhet.
Lund vs alumacraft

bygga klimatsmart hus
se om bil ar forsakrad
magnus jeppsson yara
signera pdf online gratis
move reminder pokemon gold
föräldrautbildning region stockholm
pensions and benefits

Enkätfrågor HME SKR

Färre frågor, men vassare och mer vetenskapligt baserad. Västra Götalandsregionens nya medarbetarenkät har omarbetats rejält.

MEDARBETARENKÄT 2013 Sammanfattning av resultatet i

AMI-frågorna besvaras på en  Enkätfrågor HME. Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för de tre delindex motivation, ledarskap och styrning. Mallarna har en mix av skalfrågor och så kallade öppna frågor. Du kan själv välja om du vill använda Heartpace mallar eller anpassa dem efter dina behov och  4.4 Jag anser ofta att Alevas värderingar i viktiga frågor inte är detsamma som mina. 5.5 Alevas personal kan besvara kundernas frågor.

Måste jag ha lösenord för att kunna besvara Medarbetarenkäten? Ja, lösenordet länkar dina  HME består av 9 frågor som tillsammans bildar fyra index: styrning, motivation och ledarskap samt totalindex för samtliga frågor.