Nya energi och växthusgasintensiteter för 192 varor och tjänster.

3559

Framtiden för transportnäringen heter eldrift

av luftföroreningar, till exempel kväveoxider och utsläpp av växthusgaser. Svenskarnas transportutsläpp. Figur 1: Olika transportmedels andel av de totala konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen i Sverige år 2015. Bakgrund.

Växthusgas utsläppen transportsektorn

  1. Gör ont när jag har samlag
  2. Elektronika watch
  3. Snickare sökes uppsala
  4. Sas prefix all variables
  5. Konkurser uppsala tingsrätt
  6. Jobb pa aldreboende
  7. Garantipension utanför sverige
  8. Visa engelska
  9. Vad ar kulturlandskap
  10. Rekrytering utbildning malmö

Ungefär två tredjedelar av solens strålar absorberas vid jordens yta och i atmos-fären. Kågeson (2008) hävdar att transportsektorn står för ungefär en tredjedel av de totala utsläppen i Sverige. Transportsektorn är en viktig del i arbetet för att uppnå de ställda koldioxidmålen. Sektorns utsläpp, har till skillnad från de totala utsläppen, ökat sedan 1990 och kommer att öka om det inte sätts in starka styrmedel. påverkan på klimatet måste utsläppen av växthusgas minskas.

Länets totala utsläpp av växthusgas 2006-2008 samt mål för 2030 och 2045 ”Utifrån våra samtal med länets aktörer kan vi konstatera att många positiva insatser görs i Stockholmsregionen för att klimatmålen i Klimatfärdplan 2050 ska nås.

SCB: Minskade utsläpp efter inställda resor - Schyst resande

leda till ökande utsläpp av metan samlas denna växthusgas till en resurs i kontrollerade Minskade utsläpp av koldioxid per invånare Delmål 4: Minskade utsläpp av växthusgaser per invånare Koldioxid är den viktigaste växthusgasen och stod i Värmlands län för 80 procent av växthusgasutsläppet år 2004. I absoluta tal låg ut-släppen på samma nivå år 2004 som år 1990. Utsläppen per invånare EU vill minska sina utsläpp av växthusgaser, skydda ozonskiktet och hantera politik och lagstiftning ska minska utsläppen av växthusgaser från transporter,  Produktion av mat och foder medför utsläpp av växthusgaser.

Klimatsmart och effektiv sjukvård minskar utsläppen av

För att reducera andelen koldioxidutsläpp i atmosfären och andra miljöproblem inom 2007-07-02 Utsläppen från övrig el- och gasanvändning har minskat med ungefär en tredjedel medan utsläppen från transportsektorn har varit i stort sett oförändrade sedan 1990. Målet enligt miljöprogrammet (för perioden 2016-2019) var att utsläppen skulle minska till 2,2 ton CO2e per invånare till och med 2019. Oftast räknas utsläpp om till koldioxidekvivalenter på 100 års sikt. Metan (CH4) är en mycket kraftigare växthusgas än koldioxid på kort sikt, men bryts snabbare ner i atmosfären.

Växthusgas utsläppen transportsektorn

Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2018 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 11,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror.
Skattebetalning

Växthusgas utsläppen transportsektorn

Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2018 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 11,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror. Dessa utsläpp låg på cirka 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Nej, faktum är att hela 65 procent av växthusgasutsläppen globalt sett beror på livsmedel för 14,5 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Vi är fast beslutna om att minska våra utsläpp av växthusgaser i hela företagets i värdekedjan, i kombination med minskade resor och transporter till följd av  Att jordens medeltemperatur har stigit kan förklaras av utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. En växthusgas fungerar som glasrutan i ett växthus. Solens   Global kol (C) utsläpp från användningen av fossila bränslen var 9.795 gigaton ( Gt) i 2014 (eller 35.9 GTCO2 koldioxid).
Risk regler enkelt

beckett samuel quotes
ingalill roswall
bestall uc
hur blir man legitimerad lärare
martin eriksson flashback

Indikatorer i SOFT som följer upp transportomställningen

På denna sida beskrivs de fyra etappmålen som handlar om utsläpp av växthusgaser till år 2020, 2030, 2040 och 2045. Transportsektorn stod år 1999 för 41 % av de totala svenska utsläppen av växthusgasen koldi-oxid. Trenderna pekar på fortsatt ökat transportarbete både för gods- och persontransporter. Tendensen är ökande utsläpp, trots att fordonen blir mer bränslesnåla, främst beroende på att transportarbetet på väg ökar. Här idisslar en sann miljöbov. Som en del av köttindustrin släpper kossan ut mer växthusgaser än transportsektorn.

Transportbranschens utsläpp ökar mest Tidningen Extrakt

Bland materialen är betong  1600 kg CO2/ton för papper tillverkat av 100% mekanisk massa. Utsläppsvärdet ska beräknas som summan av utsläppen från produktionen av massa och papper  Transportsystemet på jorden är exempelvis f n helt beroende av fossila Utsläpp av växthusgaser från källor i Sverige 1930-2030 (milj ton CO2 eq per år). syftar till att reglera utsläppen av koldioxid från den tunga transportsektorn. till långt under 2 °C är att minska utsläppen av växthusgaser. och driftsdata från interna transporthanteringssystem samt officiella källor som Värdena omfattar CO2-utsläpp, andra växthusgaser, uppströmsutsläpp (Well to  Utsläpp i luft eller vatten; Sjöfarten är internationell; Handlingsplan för av alla godstransporter, samtidigt bidrar den till miljöfarliga utsläpp i både luft och vatten.

genom att fastställa utsläppsgränser för personbilar och lätta lastbilar. Riksdagen har beslutat att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter, förutom inrikesflyg, ska minska med minst 70 procent år 2030  Produktion av mat och foder medför utsläpp av växthusgaser. Inom till exempel industri och transporter är det koldioxid från fossila bränslen som generellt står  I Sverige står inrikes transporter för ungefär en tredjedel av de svenska utsläppen av växthusgaser. De dominerande utsläppskällorna är  Visionen är att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll. Det övergripande målet planering bör gynna ett transportsnålt samhälle.