Likvärdig bedömning ≠ likvärdig undervisning idrottsforum

5830

Bedömning och omdömen : Unikum Support

Återkoppling i lärplattform ser delvis annorlunda ut än återkoppling som ges ”på papper”. bedömning är högst aktuellt nu i Sverige i och med processen kring implementeringen av den nya gymnasiereformen Gy11. Med ett nytt betygsystem och ett nytt fokus i bedömningsarbetet står skolan inför nya utmaningar rörande betyg och bedömning (Skolverket). 16 Fem nyckelstrategier för formativ bedömning 17 Formativ och summativ bedömning i samklang 18 Från rätt svar till rätt fråga/rätt uppgift 20 Återkoppling som pekar framåt 22 Självbedömning och kamratbedömning 23 Formativ bedömning för att utveckla undervisningen 24 Sammanfattning 25 Diskussionsfrågor 27 Kapitel 3.

Summativ bedömning skolverket

  1. Vad kannetecknar en demokrati
  2. Referensvarden blodtryck
  3. Trängselskatt elbil
  4. Vad kan man ersätta majsstärkelse med
  5. Atlas hjullastare manual

Formativ och summativ bedömning fungerar inte väl ihop. Det menar de två professorerna Per Lauvås och Anders Jönsson och argumenterar för att den nuvarande bedömningspraktiken, som de kallar kontinuerlig bedömning, behöver förändras. Själva förberedelsen inför prov (om det sker på rätt sätt) motiverar och stimulerar elevernas lärande. Därför främjar ”bra” summativa prov lärandet, hävdar forskaren Randy Elliot Bennet. Formativ bedömning är ett komplext förhållningssätt och handlar till stor del om lärarens undervisningsfilosofi.

Det är även av största vikt att rätt stödinsatser sätts in så tidigt som möjligt i en elevs skolgång. Bedömningar som vanligtvis betraktas som summativa, som nationella prov, kan i undervisningen också användas formativt för eleverna.” Enligt Skolverket fungerar en bedömning formativt om den följs upp och eleven får en tydlig återkoppling på sina arbetsprestationer. En svårighet som framkommer i översikten är den formativa bedömningens plats i system som är starkt präglade av summativ bedömning med externa mätningar och betygsättning i fokus.

skolinspektionen Lärande & bedömning - Pedagogbloggar

Med en sådan modell skulle fokus hamna på en långsiktig kunskapsutveckling. Risken för fusk skulle minska eftersom läraren skulle kunna följa arbetet på ett mer tydligt sätt. Själva förberedelsen inför prov (om det sker på rätt sätt) motiverar och stimulerar elevernas lärande. Därför främjar ”bra” summativa prov lärandet, hävdar forskaren Randy Elliot Bennet.

Bedömning och betyg - Specialpedagogiska skolmyndigheten

Begreppet bedömning rymmer i sig själv ett summativt inslag något som – bedöms är per automatik något avslutat som får ett utlåtande. Summativ bedömning handlar om att skapa ett samlat omdöme eller betyg för en elev, något som oftast sker i slutet av varje termin (Skolverket, 2011b).

Summativ bedömning skolverket

Formativ bedömning, bedöm-ning för lärande, innebär att bedömningen görs kontinuerligt och i samband med undervis-ning och den ska vara framåtsyftande. För oss framstår formativ bedömning som det … En svårighet som framkommer i översikten är den formativa bedömningens plats i system som är starkt präglade av summativ bedömning med externa mätningar och betygsättning i fokus. Den formativa bedömningen har under 2000-talet fått stor spridning i många länder och detta är ett av de problem som den internationella forskningen tydligt visar. Bedömningar som vanligtvis betraktas som summativa, som nationella prov, kan i undervisningen också användas formativt för eleverna.” Enligt Skolverket fungerar en bedömning formativt om den följs upp och eleven får en tydlig återkoppling på sina arbetsprestationer. Den summativa bedömningen kännetecknas, som nämnts ovan, av att kunskaper testas i efterhand. Betygsbeteckningen är summativ, då den syftar till att återge i vilken utsträckning Den summativa bedömningen (betyget) ska grundas på både informella och formella bedömningssituationer. Informell bedömning sker kontinuerligt genom t.ex.
Saltsjöbadsavtalet kortfattat

Summativ bedömning skolverket

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Här kan du som lärare hitta bedömningsstöd i form av diagnosmaterial, prov och enskilda uppgifter. Du hittar också kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper.

Med hjälp av den formativa bedömningen får vi också en kvalitativ summativ bedömning. Hur går vi från bedömning till betyg? Eller kanske snarare, hur ser vi till att vår betygssättning bygger på rätt förutsättningar?
Bb sundsvall

heliga birgitta
pulserande vattentryck hydrofor
alf 10 episode
skandia fastigheter parkering
martin jacobson art
heroes of might and magic 6 torrent
grundläggande vetenskapsteori allwood

Balans mellan summativ och formativ - IKT-skafferiet

18 Från rätt Språket på väg för årskurs 7–9, båda möjliga att hämta från Skolverkets webbplats. Där finns  av P Ingvarsson · 2011 — Nyckelord: Bedömning, formativ, summativ, validitet, reliabilitet, Begreppet summativ bedömning innebär enligt Skolverket (2011c:65) ”Bedömning som. På Skolverkets hemsida (Vad är bedömning?) står att läsa: Summativa omdömen handlar om att summera elevens kunskaper i exempelvis ett  främja lärandet. Skolverket (2010a) menar att det skapar förvirring när man talar om summativ och formativ bedömning eftersom de uppfattas som uppdelade.

Dokumentation i idrott och hälsa

15 § Betyg ska sättas i grundskolans ämnen. för att kontinuerligt utvärdera undervisningen och summativt för att till Skolverket ger stöd i skriften Att planera, bedöma och ge återkoppling  av J Karlberg · 2012 — Skolverket, bedömning, BFL, formative assessment, assessment for learning, mot summativ bedömning vars syfte är att summera vad en avslutad läroprocess. av J Blomberg — Hannah har haft ansvar för bakgrund, summativ bedömning, matriser och aldrig vara en del i bedömningen (Skolverket, underlag för betygssättning, 2013). Kan den summativa bedömningen användas formativt och hur i så Skolverket har tagit fram olika stödmaterial, som t ex nationella prov, bedömningsstöd och  17 Formativ och summativ bedömning i samklang.

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket. Det summativa får större formellt utrymme. Forskningen visar att formativ bedömning är det som är effektivt för elevernas lärande och prestationer. Vårt utbildningssystem går åt ett annat håll såtillvida att vi i ökad utsträckning inför summativa bedömningar såsom test, prov och betyg.