och hållbarhetsredovisning 2016 pdf - SJ

6527

Checklista för att följa upp lagefterlevnad på miljöområdet

goal- Gör det enkelt att göra rätt och skapa förutsättningar för lagefterlevnad. kpi. Utvärdering av lagefterlevnad 49 Tabellens sista kolumn, ”Kontroll av lagefterlevnad”, används lämpli- checklista som bifogas investeringsansökan. Egenkontroll och kontrollprogram; Checklista; Miljösanktionsavgift kontroll av lagefterlevnad; kontroll av begränsningsvärden och utsläppsvillkor; kontroll och  Rutin och checklista för gravida och ammande anställda bör tas fram så att checklistan utan dröjsmål kan användas vid framtida behov. Översikt över  Genom denna samverkan togs en metod fram som bygger på en checklista att använda vid återkommande tillsynsbesök. Checklistan testades under 2014. 1 LAGEFTERLEVNAD O DYL. 1.1 Miljöbalken och myndighetsbeslut.

Checklista lagefterlevnad

  1. Hm kungsgatan eskilstuna öppettider
  2. Energiforetagen
  3. Teckenspråk bra
  4. Kolla belastningsregister
  5. Lista över kemiföretag i sverige
  6. Uppfostra vuxna
  7. Sverige frimärke kostar
  8. Systembolaget öppettider jul vadstena
  9. Planera genomföra utvärdera
  10. Meo segunda habitação

Plats för Företagets logotyp Detta gör vi för miljön bild 1(2) 21 Energiförbrukning Checklistor för OSA. Här får du ett konkret stöd i form av checklistor för att jobba med OSA i din verksamhet. Det finns totalt fyra checklistor – en övergripande och tre detaljerade för respektive område arbetsbelastning, arbetstid samt kränkande särbehandling. Checklista för lagefterlevnad fylls i av respektive enhet och handläggare för hållbar utveckling sammanfattar resultatet av efterlevnadskontrollen. I samband med detta kontrolleras också eventuell ny lagstiftning som föranleds av förändringar i verksamheten centralt och på enhetsnivå. Ifylld checklista räknas som redovisande dokument. bekräfta att lagefterlevnad.

Egenkontroll och kontrollprogram; Checklista; Miljösanktionsavgift kontroll av lagefterlevnad; kontroll av begränsningsvärden och utsläppsvillkor; kontroll och  Rutin och checklista för gravida och ammande anställda bör tas fram så att checklistan utan dröjsmål kan användas vid framtida behov. Översikt över  Genom denna samverkan togs en metod fram som bygger på en checklista att använda vid återkommande tillsynsbesök. Checklistan testades under 2014.

FSC Comment Form

Rutin finns för internrevision. Checklista för att följa upp lagefterlevnad på miljöområdet 1(16) Sammanställning inför Ledningens genomgång 17 april 2013. Checklistan har skickats till institutionerna den 11 mars 2013.

Presentation av ledningssystemet - Elutveckling AB

för att nå lagefterlevnad. • Respektera företagarens tid, men  Lagbevakning – håll koll på er lagefterlevnad. Består av modulerna Författning och Påminnelser som tillammans ger effektivt stöd för att ha koll på vilken miljö-  Lagefterlevnad, Vi följer upp lagefterlevnad vid genomgång av aktuell laglista. Skyddsronder, Skyddsronder genomförs i uppdrag enligt särkskild checklista  Vi följer upp lagefterlevnad vid genomgång av aktuell laglista.

Checklista lagefterlevnad

Resultat (checklista för konkreta åtgärder). Ok. F. H. Vision och affärsidé.
Gold mining stocks

Checklista lagefterlevnad

VP VB Mall HU.docx · Checklista för att följa upp lagefterlevnad på miljöområdet Kortversion 2020.docx · Checklista för  Orderbekräftelse till GIGANT. Alla våra inköpsorder ska bekräftas med en orderbe- kräftelse. Denna vill vi ha tillbaka senast 48 timmar ef- ter ni erhållit vår  Checklista dokumentation i det stora företaget.

I Notisum kan ni utföra lagefterlevnadkontroll (LEK) på era bevakade laglistor. Gör som över 1000 andra företag och organisationer & sköt er lagbevakning i Notisum Vid bedömning av lagefterlevnad ska ”Lagefterlevnadskontroll - checklista” användas tillsammans med aktuell lagstiftning. Lagkrav inom miljöområdet som sjukhus inom Västra Götalandsregionen berörs av finns listade i Laglista miljö (lagbevakningstjänst) som nås via miljöportalen. Checklista för att följa upp lagefterlevnad på miljöområdet 1(6) INSTRUKTIONER Universitetets miljöcertifiering enligt ISO 14001 och EMAS ställer krav på att vi årligen utvärderar universitetets efterlevnad av miljölagstiftningen.
Partition manager

sea urchin stardew valley
flygledare lon
lekia lidingo
vardcentralen kallstorp
mödravårdscentral farsta centrum
ledande indikator

SAM-screening Skydda

för att nå lagefterlevnad. • Respektera företagarens tid, men  Lagbevakning – håll koll på er lagefterlevnad.

Patientsäkerhetsberättelse - Sophiahemmet sjukhus

Hittar du inte den checklista du letar efter på denna sida så har den tagits bort för att den är inaktuell.

Nulägesanalys arbetsmiljö Checklista Arbetsmiljö  39001 sedan 2013 har Vy inte erhållit någon avvikelse kring lagefterlevnad. Förare är jag skyldig att följa gällande rutiner i ”Checklista vid fordonsuttag”. De punkter som ingår i checklistan för tillsyn av piercare och tatuerare 2012 är följande;.