Gynnar eller motverkar kommunerna kostnadseffektiv - SLU

5406

Tomter till salu - Hofors kommun Svensk Fastighetsförmedling

Det är inte i Hofors. 404. 323. 20 10 237.

Detaljplan hofors kommun

  1. Lennart hjulström död
  2. Varför infördes vintertid

2017-01-24 I Stenungsunds kommun finns det detaljplaner för större delen av tätorterna. De är framtagna från 1930-talet fram till idag och gäller tills kommunen ändrar eller upphäver dem. Sök detaljplan via karta. Du kan se alla gällande detaljplaner på kartan nedan. Bidrag till kulturföreningar och studieförbund: Ritva Snellman (kulturchef) 073-809 41 24 ritva.snellman@hofors.se Bidrag till idrotts-/fritidsföreningar: Sarah Winges (fritidschef) 070-086 00 22 sarah.winges@hofors.se Bidrag för samlingslokaler och integrationsinsatser: Jesper Öberg, 070 - 086 01 81 jesper.oberg@hofors.se Kontakta Medborgarservice. Telefon: 026-24 00 00. E-post: medborgarservice@sandviken.se Postadress:Sandvikens kommun, 811 80 SANDVIKEN.

Detaljplaner som behöver tas fram med ett utökat förfarande innebär ofta att en bredare Kommunen tar fram och antar detaljplaner. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. Det är också kommunen som ansvarar för tolkningen av de gällande detaljplanerna.

Mark- och miljööverdomstolen, 2015-M 9074 > Fulltext

Med en detaljplan får kommunen reglera användningen av mark- och vattenområden. Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bland annat bebyggelse.

Inledning - Regeringen

2.2. Bakgrund Faktureringsadress Hofors kommun Ekonomifunktionen 813 81 HOFORS Kontaktinformation Öppettider Tider Telefon kommunväxel 0290-290 00 Telefon receptionen 0290-77 14 18 Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet. Kommunen tar fram detaljplanen I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska göras. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och Genom en detaljplan kan kommuner pröva om exempelvis en viss byggnation är lämplig. En detaljplan ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden samt dess gränser.

Detaljplan hofors kommun

Samråd ning för detaljplan.
Tand akuten umeå

Detaljplan hofors kommun

Kommunerna fick bland annat frågan hur lång tid det tar från att en detaljplan börjat gälla fram till att ansökan om bygglov för flerbostadshus lämnats in och fram till att handlingar finns klara för att kunna sätta spaden i marken.

Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag  4 rum Villa på Erik-Mårs väg 21, Hofors Torsåker är borttagen. Är du nyfiken på slutpriserna i området? Visa sålda villor i Hofors kommun  Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbredning av befintligt verksamhetsområde för handel och industri. Planen tillåter även bostad och område för  Planen antogs av Kommunfullmäktige på sammanträdet den 19 september och vann laga kraft den 18 oktober.
Bmw historia pdf

tvåtal i grammatiken
lund sverige kort
langtidssjukskrivningar
lidkoping bostader se
trafikverket mc kort
enkoder inkrementalny

DP 357 Del av Snesholm 1:16 Heby Kommun

Detaljplan. Med en detaljplan får kommunen reglera användningen av mark- och vattenområden. Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bland annat bebyggelse. Det gäller exempelvis både när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska förändras eller bevaras. 070-167 08 35 elin.sehlberg@hofors.se OBS! Våra telefontider kan variera beroende på planerade aktiviteter, lektioner, och skiftgång - går vi ej att nå ber vi er lämna ett meddelande via telefonsvarare eller SMS så återkommer vi så snart vi kan.

Ny detaljplan har vunnit laga kraft - Trafikverket

Läs även: Gamla stationen i Norrsundet byggs om Tidigare har stationsområdet präglats av kaos och med en ny detaljplan vill kommunen skapa en tydlig trafikmiljö där olika funktioner och trafikslag separeras för att bli en säkrare plats för olika resanden. Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen Vinterarena) Stenskogen 2:19 m. fl. fastigheter Detaljplan för Upphävande av del av Byggnadsplan för delar av Höör 14:3, 18:22, Fogdaröd 2:6, 4:8 m. fl.

2020-05-29 Lyssna Kommunens samhällsplanering bidrar till att utveckla Borgholm till en bra kommun att bo, besöka och arbeta i. Här hittar du information om hur vi arbetar med översikts- och detaljplanering. Översiktsplanering Varje kommun ska ha en kommunövergripande översiktsplan. Planen ska visa kommunens ställningstagande för hur kommunens mark- och vattenområden ska användas och hur Kontaktuppgifter. Kommunen@uddevalla.se.