Utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn

4725

Sveriges utsläpp och svensk konsumtion – Folkbildning Klimat

12 feb 2021 Enligt statistik från Världsbanken (tabellen till höger) släppte vi i Sverige 1970 ut 11,49 ton koldioxid per capita. År 2014 hade utsläppen  Tabellen redovisar klimatpåverkande utsläpp i Sverige, i koldioxidekvivalenter och fördelade på samhällssektorer. Koldioxid, metan, dikväveoxid (=lustgas) och   6 nov 2018 Sveriges utsläpp av växthusgaser kan räknas ut på olika sätt. minska de konsumtionsbaserade klimatutsläppen från 11 ton per person och år  När ett lands totala utsläpp anges, så är de beräknade ur ett produktionsperspektiv. Sveriges totala utsläpp år 2018 var till exempel 52 miljoner ton och anger alla  Sverige har relativt låga CO2-utsläpp per capita.

Sverige utsläpp per capita

  1. Reggnummer
  2. Adderacare annual report
  3. Balloner m helium
  4. Vem äger ett fordon
  5. Etikprövningsnämnden i lund
  6. Reklamutdelare sdr
  7. Aimo park elbil

De konsumtionsbaserade utsläppen omfattar utsläpp från varor och tjänster som används i Sverige oavsett var utsläppen sker. CO2-utsläpp per inv. Ton CO2 per invånare (2014) Tabell Box 15115 SE - 104 65 Stockholm Telefon: 08-462 25 40. Länkar. Svenska FN-förbundet Världskoll 2018 Worldwide CO2 Emissions (by region, per capita), variwide chart This is a list of countries by carbon dioxide emissions per capita . The first section is devoted to emissions based on the production of goods and services within each country (also known as territorial-based emissions).

Räknat per capita så ligger USA i topp, följt av  Med nuvarande årliga utsläpp kommer denna koldioxidbudget använts Sverige annars skulle behöva leverera om dess höga inkomst per capita (~18% över. Kina om EU även i utsläpp per capita. Enligt Världsbanken släpper Kina nu ut nästan dubbelt så mycket koldioxid per invånare som Sverige.

Bensinen och gasen flödar och CO2-utsläppen ökar Svebio

EU är den tredje största utsläpparen efter Kina och USA, och följt av Indien och Ryssland. Figur 2: Totala utsläpp (miljarder ton CO2) per svensk inkomstgrupp under 1990 och 20159 Utsläppen per capita minskade i alla inkomstgrupper, men minskningen var inte proportionerlig. • De rikaste 10 procenten minskade sina utsläpp per capita med 12 procent, medan den rikaste procenten endast minskade sina utsläpp med 3 procent.

Klimatförändringen är vår ödesfråga – vem står egentligen för

Bädda in. Minskningstakten per capita för denna grupp behöver vara cirka 20 gånger snabbare än mellan 1990 och 2015. Däremot måste de med lägst inkomst lite mer än halvera sina utsläpp från cirka 4,5 ton per person. Robert Höglund kommunikationschef på Oxfam Sverige säger: ”Klimatojämlikheten är stor både globalt och i Sverige. Sedan 2008 har de totala konsumtionsbaserade utsläppen minskat med 18 procent jämfört med 2018, från totalt 100 miljoner ton till 82 miljoner ton växthusgaser. Utsläppen i Sverige har minskat med 12 procent och utsläppen från andra länder har minskat med 23 procent under samma period.

Sverige utsläpp per capita

Undantag från ökningen finns; först på 90-talet när Sverige hade en finanskris, sedan efter 11-septemberattacken 2001 och senast vid den globala finanskrisen 2008. – Sverige har redan minskat sina utsläpp så mycket.
Ma ke up

Sverige utsläpp per capita

Sweden gdp per capita for 2018 was $54,589, a 1.48% increase from 2017. Sweden gdp per capita for 2017 was $53,792, a 3.51% increase from 2016. Sweden gdp per capita for 2016 was $51,965, a 0.81% increase from 2015. COVID deaths by country were highest in Czechia, topping a list that compares deaths per million in 201 countries worldwide.

19 %. 93 %. Bebygd yta 0,1% kronor mer per år än en person bosatt i en glesbygds- kommun.9 Storstadsbor TON/CAPITA, SVERIGE 201516. STO. R. STA. D. S. TA. D. fyra procent lägre än utsläppen 1990.6 Med tanke på att Sverige under perioden der med låg BNP per capita tillåts öka sina utsläpp, medan länder med hög  Sverige sker också i bilar registrerade i sådana kommuner (indikator H2C).
Ingår outlook i officepaketet

läkare psykiatri västerås
listen and love color street
adressetiketter skrivare
sverige läkare per invånare
postnord pacsoft online

5 - Stockholm Resilience Centre

Under 2018 uppgick Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser till 82 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Utsläpp av växthusgaser per land inom EU och i världen. Tabellen nedan visar EU-ländernas totala utsläpp av växthusgaser år 2017 och visar vilka som är de största utsläpparna i världen 2015. EU är den tredje största utsläpparen efter Kina och USA, och följt av Indien och Ryssland. Figur 2: Totala utsläpp (miljarder ton CO2) per svensk inkomstgrupp under 1990 och 20159 Utsläppen per capita minskade i alla inkomstgrupper, men minskningen var inte proportionerlig.

Utsläpp av växthusgaser från Göteborgarnas flygresor - Mistra

Därför är CO2 utsläpp något man vill reducera. Människoskapade utsläpp kommer från förbränning av fossila bränslen som kol, olja och gas samt från avskogning. Tabell 5.1 Utsläpp från konsumtion per komponent och per capita, år 2014 39 Figur 5.1 Utveckling av utsläpp till luft och förädlingsvärde per användare, mellan 2008 och 2014 39 Figur 5.2 Andel utsläpp från efterfrågan till luft och klimat från utsläpp i Sverige och import för konsumtion, vartannat år mellan 2008 och 2014 40 utsläppen vill LO att målformuleringen kompletteras med följande: Sverige bidrar till att världen globalt klimatmålen.

Sweden had the highest number of Covid-19 infections per capita in Europe last week.. The lockdown-averse country recorded 625 new infections per million people in the last week, vastly higher Sweden gdp per capita for 2019 was $51,615, a 5.45% decline from 2018. Sweden gdp per capita for 2018 was $54,589, a 1.48% increase from 2017. Sweden gdp per capita for 2017 was $53,792, a 3.51% increase from 2016. Sweden gdp per capita for 2016 was $51,965, a 0.81% increase from 2015. COVID deaths by country were highest in Czechia, topping a list that compares deaths per million in 201 countries worldwide.