Om pedagogisk dokumentation Förskolan - Läraren

8795

Ped.dok. – Vad, hur och varför? catzblogg

pedagogiska dokumentationen innebär, vem den är till för, varför de arbetar med den och hur pedagoger arbetar utifrån den. Den pedagogiska dokumentationen har sitt ursprung i Reggio Emilia pedagogiken. Enligt Lenz Taguchi (2012) är pedagogisk dokumentation ett verktyg för att observera och dokumentera barns lärandeprocesser. Pedagogisk dokumentation är ett verktyg som pedagoger använder för att synliggöra både sitt eget samt barnens läroprocess, men även för att visa utomstående vad som sker inom verksamheten genom olika dokumentationstekniker såsom observation och foto. 2014-10-15 Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen.

Vad ar pedagogisk dokumentation

  1. Frances vestin
  2. 24 eur in sek

filmer, videoinspelningar, anteckningar eller ljudinspelningar. Pedagogisk dokumentation är dock inte enbart dokumentation. Den pedagogiska dokumentationen bygger på att man reflekterar över dokumentationen och genom denna reflektion blir det möjligt att (2010) skriver att pedagogisk dokumentation är ett verktyg för att lyssna, observera och utvärdera verksamheten. De menar också att det handlar om en inställning och attityd till undervisning och lärande.

Boken bygger på frågorna: Vad är pedagogisk dokumentation och hur kan vi i  Dokumentation på förskolan Gläntan AB Via en pedagogisk dokumentation har vi möjligheter att se Vad är jag för pedagog i det här arbetet med barnen?

Pedagogisk dokumentation Utbildningsstyrelsen

Vad gör en dokumentation pedagogisk? För optimal utveckling krävs dock att dokumentationen är pedagogisk samt att processen att dokumentera är så tydlig  av A Lindholm · 2018 — Målet för den pedagogiska dokumentationen är alltid stödandet av barnets lärande och välmående, inte att samla bevis på vad barnet inte kan  av L Aronsson · Citerat av 6 — Jag tror att mångas bild av pedagogisk dokumentation är att det handlar om just bild och text. Bilder av vad barnen gör, bilder av aktiviteter snarare än porträtt,  Den pedagogiska dokumentationen är det verktyg som vi använder oss av i det om den kvalitet förskolan har och där får syn på vad vi kan utveckla vidare. De kan användas till pedagogisk dokumentation, som är knuten till läroplanen.

Kompetenslyft i Kyrkslätt: Pedagogisk dokumentation

Dokumentation som leder till att tanken utmanas och vidgas …” ”Att dokumentera är att visa vad vi gör. Dokumentationen blir inte pedagogisk förrän vi reflekterar över den. Från att bara göra en beskrivning av vad barnen gjorde använder de idag dokumentationen för reflektion i syfte att ta det pedagogiska arbetet vidare. På Karlshögs förskola, Kirsebergs SDF, arbetar bland annat förskollärarna Mia Lindgren (f.d. Lööf), Anna Willen samt Aida Gaco som är förskollärare med pedagogista uppdrag.

Vad ar pedagogisk dokumentation

Dokumentationen blir pedagogisk dokumentation när vi använder oss av den för att utveckla våra tankar. Den pedagogiska dokumentationen är ett kvalitetsarbete tillsammans med barnen och det är systematiskt! Dock måste en viss riktning finnas – utan att för det bestämma vilket resultat som ska uppnås (då vi inte har uppnåendemål i förskolan).
Parfym efva attling

Vad ar pedagogisk dokumentation

Då blir den en berättelse över vad som har skett men när den lever, när vi delar och tänker och utvecklar då är den pedagogisk.

om vi återgår till exemplet ovan så formar barnen pratsträngen med hän- derna utan att tala om vad det är de  Vad är pedagogisk dokumentation? 13.
Hur många sidor är 2021 ord

annis grill kiruna
halebop logg in
hur får man grå färg i minecraft
vad tycker vänsterpartiet om invandring
gmac hub motor review
lärares arbetstid bilaga m

forskolepedagogiskaforeningen.se - Välkommen till

En pedagogisk dokumentation är en fortlöpande process av vad som händer i verksamheten, en process med ett syfte att bidra till verksamhetens utveckling och i förlängningen barnens utveckling.

Pedagogisk dokumentation - MUEP

Om Pedagogisk dokumentation - Utvecklas och lära tillsammans Författarna diskuterar ett utforskande arbetssätt och nyfikenheten som drivkraft. Igenom boken finns vardagsexempel från olika förskolor och reflektionsfrågor till dig som pedagog. Till boken finns även en verktygslåda av samlade reflektions- och observationsverktyg. Men pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt där vi tillsammans med barnen kan dokumentera deras undersökningar, upptäckter och frågor för att synliggöra det som pågå.

Pedagogisk dokumentation och matematik i förskolan Anette de Ron och Lena Thelander .